ΦΕΝΕΟΣ – ΣΥΒΙΣΤΑ

Ο Φενεός είναι ορεινό χωριό στο νομό Κορινθίας η αρχαία και νεώτερη ονομασία του χωριού με το πρώην όνομα Συβίστα. Είναι κτισμένος σε έντονα επικλινές έδαφος (υψόμετρο βάσης 912 μ. και κορυφής 1024 μ), Αρκετές περιοχές έχουν σλάβικα ονόματα, λόγω των βοσκών που κατέβαιναν ανά περιόδους για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους. Οι σπουδαιότεροι λόγοι πού συντέλεσαν στη διαμόρφωση του σλαβικού αυτού ιδιώματος ανάγονται στη βυζαντινή περίοδο, όταν αριθμός σλαβόφωνων αιχμαλώτων μεταφέρθηκε για δουλειά στα μεγάλα αγροκτήματα των Βυζαντινών τιμαριούχων, καθώς και κατά την οθωμανική περίοδο. Το πρόβλημα της συνεννόησής τους λύθηκε με τη χρησιμοποίηση λέξεων ελληνικών, βουλγαρικών, τουρκικών, αλβανικών και βλαχικών. Το ποσοστό μάλιστα κάθε μιας γλώσσης μέσα στο Ανάμεικτο Ιδίωμα είναι διαφορετικό σε κάθε περιοχή.