ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Το Πανόραμα είναι οικισμός στους πρόποδες του Αροάνιου όρους (Χελμός) και έχει πανοραμική θέα. Αρχικά έφερε το όνομα Φονιά παράφραση του ονόματος Φενεός. Το ορεινό χωριό κατοικούνταν από αυτόχθονες από την αρχαιότητα διότι φυσική λίμνη προϋπήρχε του κάμπου. Αργότερα εγκαταστάθηκαν εδώ βλάχοι από την ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Στο χωριό υπάρχει βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του (7ος-8ος αιώνας) που υποδεικνύει την ύπαρξη του οικισμού κατα τη βυζαντινή περιόδο.