ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ

Το Μουσείο Αρχαίας Φενεού διαθέτει ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης της Αρχαίας Φενεού η οποία ήταν, κατά την αρχαιότητα, ήταν σημαντικό κέντρο περιοχής. Η Αρχαία Φενεός διέθετε ιπποφορβεία και οι πολεμιστές θρυλείται ότι έλαβαν μέρος στον Τρωϊκό Πόλεμο.