Το Μονοπάτi Hermes Trail ξεκίνα από Δερβένι Παναγία Καταφυγίων, Ζάχολι, (με ακτίνα Μονοπάτιoυ που το φέρνει στο Σπήλαιο του Ερμή)
Αγία Ελαιούσα, Πυροφυλάκειο, παλαιό Αεροδρόμιο, Σαραντάπηχο, Άνω Ταρσός, Κάτω Ταρσός, Παναγία των Βράχων, Σιβυστα, Άγιος Νικόλαος, Αετοφωλιά,
Μαδαρο,(Ακτίνα Μονοπάτιoυ το ενώνει με τις πηγές Λάδωνα) Λίμνη Δόξα, Κέρκενα, Άγιος Νικόλαος, Πανόραμα, Αρχαία Φενεός, Βίλλια,
Παλαιά Νεροτρυβί Πανηγυρίστα, Στενό, Παλαιός Νερομυλος, Γκουρα.
Από εκεί ενώνεται με το Μονοπάτι του ΗΡΑΚΛΉ για να πάει Μεσινου, Καταβόθρες, Πηγές Λαδωνα.